Sumber: Puan Nurul Ayunni Binti Abdul Latif, Pegawai Unit Jaminan Kualiti.

Politeknik Melaka, 22 November 2021 -  Pemantauan kesepunyaan dan keserakanan (PK&K) telah berlangsung pada 17 November 2021. Proses audit tersebut melibatkan 7 auditor dari Jabatan Pengajian Politeknik dan 4 skop telah dinilai dengan baiknya.

Komen yang diterima selepas proses pemantauan berlaku adalah amat positif dan bermanfaat dalam meningkatkan lagi prestasi tadbir urus Politeknik Melaka. Pihak Unit Jaminan Kualiti mengucapkan jutaan Terima kasih kepada para auditee yg telah terpilih bagi 4 skop yang dinilai.

#PMKkecilkecilcilipadi