Sumber : Hishamuddin Shah Ibrahim

Port Dickson, Negeri Sembilan 5-7 September 2022 - Unit Kejuruteraan Mekanikal, JPPKK telah menganjurkan bengkel ini setelah 2 tahun tidak bersemuka.

Kami berdiskusi, membentang, berkongsi amalan terbaik di institusi masing-masing atas isu akademik, pengambilan, staff, aset usang, bajet yang semakin mengecil, PLO, CLO, CQI, eQas dan banyak lagi isu berbangkit.

Untuk rekod PMK merupakan satu-satunya wakil JKM  yang tiada kampus tetap.

Nota: Terdapat 25 buah politeknik yang menjalankan program-program samada Mekanikal, Perkapalan, Penyenggaraan Pesawat, Petrokimia dan Maritime.