Sumber: Pn. Nurul Jehan binti Jemain

16 Ogos 2022 - Sciences, Technology, Engineering, Arts and Mathematics (STEAM) PMK telah menganjurkan lawatan ke Pusat Sains Negara (PSN), Bukit Kiara pada 16 Ogos 2022 sebagai pendedahan terhadap ilmu STEAM. Lawatan akademik ini bertujuan untuk memberi idea  kepada para pensyarah serta melihat kepada penggunaan STEAM dalam penggunaan teknologi yang terkini yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran. Seramai 12 orang pensyarah dari Jabatan Matematik, Sains dan Komputer telah menyertai program ini. Lawatan ini telah memberikan pelbagai idea kepada para peserta melalui bidang sains, teknologi serta kejuruteraan dalam mendepani arus globalisasi yang semakin pesat berkembang.