11 Jun, PMK - Salah satu dari keperluan KPI Unit e-Learning ialah TECC Room Star rating iaitu penilaian terhadap penggunaan optimum TECC room dalam kepelbagaian penggunaan dikalangan pensyarah dan pelajar. Bagi mencapai hasrat tersebut, satu bengkel strategi TECC Room Star rating telah diadakan pada hari ini.

Bengkel ini telah dihadiri oleh 15 peserta termasuk seorang penceramah dan 2 fasilitator. Diharapkan bengkel ini dapat membantu para peserta untuk menyempurnakan segala keperluan yang dikehendaki untuk pencapaian rating yang baik