1. KEPUTUSAN RASMI 

        a.  Tarikh keputusan rasmi Peperiksaan Akhir & Latihan Industri Sesi I:2023/2024 adalah pada 25 Januari 2024 dan pelajar boleh membuat semakan keputusan pada tarikh berkenaan. Keputusan boleh disemak melalui laman Sistem Pengurusan Maklumat     

        Politeknik (SPMP) iaitu http://spmp.polimelaka.edu.my/ (Perkhidmatan on-line: i-exam)

 

       b.   Tarikh keputusan rasmi latihan industri LIPK & Penilai Khas Sesi I:2023/2024 adalah pada 21 Mac 2024 dan pelajar boleh membuat semakan keputusan pada tarikh berkenaan. Keputusan boleh disemak melalui laman Sistem Pengurusan      

       Maklumat Politeknik (SPMP) iaitu http://spmp.polimelaka.edu.my/ (Perkhidmatan on-line: i-exam)

 

        Slip keputusan peperiksaan tidak dikeluarkan oleh Unit Peperiksaan PMK namun pelajar boleh memuat turun slip keputusan dari laman SPMP.

 

  1. PERMOHONAN RAYUAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN DAN SEMAKAN SEMULA SKRIP JAWPAN SESI I:2023/2024

Permohonan rayuan berkenaan keputusan peperiksaan hendaklah dibuat melalui surat rasmi kepada Jawatankuasa Peperiksaan PMK selepas dari tarikh keputusan rasmi iaitu dari 26 Januari Hingga 9 Feb 2023 . Surat rasmi perlu disertakan disertakan dengan bayaran dalam bentuk kiriman wang atas nama 'Pengarah Politeknik Melaka'. Permohonan selepas tamat tempoh yang dibenarkan tidak akan dipertimbangkan.

 

TATACARA UNTUK PERMOHONAN RAYUAN KEPUTUSAN & SEMAKAN SEMULA SKRIP JAWAPAN SESI I:2023/2024 SILA KLIK DISINI

 

  1. KEPUTUSAN RASMI RAYUAN SESI I:2023/2024

Tarikh Keputusan Rasmi Rayuan Keputusan Peperiksaan adalah pada 19 Feb 2024.

KEPUTUSAN RASMI SELEPAS RAYUAN ADALAH MUKTAMAD.

 

  1. PENILAIAN KHAS (PK)

Bagi pelajar semester akhir yang gagal SATU kursus sahaja, Penilaian Khas (Mengulang Penilaian) bagi kursus berkenaan akan dilaksanakan pada 19 Feb hingga 15 Mac 2024 dan keputusan rasmi PK adalah pada 21 Mac 2024.

Maklumat Pendaftaran PK :-

Tarikh : 19 Februari 2024

Masa : 9.00 pagi

Lokasi : Bilik Seminar, PMK

Senarai nama :KLIK DISINI

 

  1. TUNTUTAN TRANSKRIP AKADEMIK

Bagi pelajar semester akhir yang telah menamatkan pengajian dengan jayanya (Lulus Penuh) hanya dibenarkan untuk membuat tuntutan transkrip akademik setelah dimaklumkan melalui laman web rasmi PMK. Namun pelajar boleh memuat turun Surat Perakuan Tamat Pengajian & Transkrip sementara melalui laman SPMP selepas tarikh keputusan rasmi penilaian. 

 

Sebarang masalah dan pertanyaan berkaitan urusan peperiksaan boleh hubungi Unit Peperiksaan PMK ditalian 06-3376018/6142.